Organisatie en doelen

PSYZorg Gorinchem e.o. is een samenwerkingsverband van 13 psychologiepraktijken in (de omgeving van) Gorinchem. Allemaal vrijgevestigde psychologen met hart voor kwaliteit en inhoud van hun vak. Om de veranderingen in de zorg de komende jaren het hoofd te kunnen bieden, trekken psychotherapeuten, psychiaters, eerstelijns-psychologen, GZ-psychologen, basispsychologen, klinisch psychologen, Kinder & Jeugdpsychologen en orthopedagogen generalist samen op. Wij leveren in deze samenwerking Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.

Het bestuur bestaat uit:
– Jan Glimmerveen (voorzitter)
– Gerrie de Groot (secretaris)
– Rob Boekhout

De coöperatie is voor de aangesloten leden gesprekspartner met zorgverzekeraars, huisartsen en gemeenten. De organisatie heeft de volgende doelen:
– het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen de leden;
– het bevorderen van de samenwerking met huisartsen;
– het vormgeven en bevorderen van de samenwerking met gemeenten in het kader van de transitie in de jeugdzorg;
– het bevorderen van de zichtbaarheid van de GGZ-hulpverleners in de regio voor cliënten.

Dit alles om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg in de regio Gorinchem continu te verbeteren.